งานทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

พระสงฆ์จำนวน 30 รูปและไถ่ชีวิตโค วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริษัทไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)