ประวัติบริษัท

company-history

บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย เหล็กเส้นทรงยาวประเภทเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจตุรัสคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กเส้นคอนกรีต สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ อาทิ โรงงาน อาคาร สะพาน ถนน ทางด่วน เขื่อน สนามบินและงานโครงสร้างอื่นๆ

ข่าว TSC

 • TSC ยินดีต้อนรับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

  26 November 2018
 • งานทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

  พระสงฆ์จำนวน 30 รูปและร่วมไถ่ชีวิตโค ณ บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)

  21 March 2018
 • TSC ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด

  13 December 2017

ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อรองรับการขยายสายการผลิตใหม่ ทาง TSC จึงเร่งสรรหาบุคคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • หัวหน้าส่วนผลิต Line1 จ.ระยอง 1 อัตรา

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต Line1 จ.ระยอง 1 อัตรา

 • หัวหน้าแผนกเครื่องกล RM จ.ระยอง 1 อัตรา

 • ช่างเทคนิคเครื่องกล RM จ.ระยอง จำนวน 1 อัตรา

 • หัวหน้าแผนกรีดเหล็ก Line 1 จ.ระยอง 1 อัตรา

 • หัวหน้าแผนกบุคคล จ.ระยอง จำนวน 1 อัตรา

 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า จ.ระยอง 1 อัตรา

 • ช่างเทคนิคเครื่องกล UT จ.ระยอง จำนวน 1 อัตรา

 • ช่างปรับเหล็ก Line1 จ.ระยอง 3 อัตรา

 • ผู้ช่วยช่างปรับ Line1 จ.ระยอง 4 อัตรา

 • ช่างเทคนิค PM จ.ระยอง จำนวน 3 อัตรา

 • ช่างกลึง Workshop จ.ระยอง 3 อัตรา

 • Operator Pulpit Line1 จ.ระยอง 5 อัตรา

 • Operator Pulpit Line2 จ.ระยอง 1 อัตรา

 • Operator เตาอบ Line2 จ.ระยอง 1 อัตรา

 • พนักงานเตาอบ Line1 จ.ระยอง 4 อัตรา

ตัวอย่างโครงการ

กระบวนการผลิต

บริษัทฯตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง จึงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพส่วนผสมทางเคมีที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักกลศาสตร์ มีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการ โดยทำการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของเหล็ก และผ่านกระบวนการทดสอบหลายขั้นตอน ตั้งแต่สมรรถนะของการรับแรงดึง จนถึงสภาพความคงทนด้วยการดัดเย็น สินค้าของบริษัทฯได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 20-2559 มอก. 24-2559