สวัสดิการและผลประโยชน์ของบริษัท

โบนัสประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
จัดเลี้ยงประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ค่ากะ/ค่าสภาพงาน (จ.ระยอง)
ค่าเช่าบ้าน (จ.ระยอง)
รถรับส่ง (จ.ระยอง)
ค่าตำแหน่ง
เบี้ยขยัน/OT
ทุนการศึกษา (พนักงาน/บุตร)

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. (034) 494111 - 6 , 085-123-4882
ฝ่ายบุคคลระยอง 081-583-9511
E-mail : hr.tscgroup@gmail.com

ตำแหน่งงาน จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี
เพศ : หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี


2019-03-11 08:33:28.167365

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิ : ม.6-ปวส ทุกสาขา
เพศ : หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)


2019-03-11 08:33:34.036836

พ่อบ้าน / ดูแลสวน จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งเพศชาย อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี จบการศึกษา ป6 -ม.6
สมัครได้ด้วยตนเอง
ติดต่อที่แผนกบุคคล 0851234882,034494111

2019-03-11 08:35:48.436802

ตำแหน่งงาน จ.ระยอง

หัวหน้าส่วนผลิต Line1 จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงาน วางแผนกระจายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมพนักงานในแต่ละแผนกที่อยู่ในสายการผลิต
 • ทวนสอบแผนการรีดให้เป็นไปตามข้อกำหนด


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาช่างกลโรงงาน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-07-05 16:29:19.630493

หัวหน้าแผนกรีดเหล็ก Line1 จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานประจำเดือนกับการผลิต


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างกล/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-07-05 16:34:02.646073

ช่างปรับเหล็ก Line1 จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณช่าง (บ้าง)


2019-07-05 16:35:03.106285

ผู้ช่วยช่างปรับ Line1 จ.ระยอง จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถอด/ประกอบ/ติดตั้งอุปกรณ์-เครื่องจักรในไลน์แท่นรีด


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณ์ช่าง (บ้าง)


2019-07-05 16:27:27.813819

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแล stock สินค้าสำเร็จรูป
 • ดูแลพนักงานในแผนกคลังสินค้า
 • จัดทำ stock ประจำวัน
 • จัดทำตรวจนับ stock ประจำเดือน


คุณสมบัติ

 • วุฒิ : ป.ตรี
 • เพศ : ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)


2019-07-05 16:28:03.271691

หัวหน้าแผนกบุคคล จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

สถานที่ทำงาน : โรงงาน จ.ระยอง


คุณสมบัติ


วุฒิ : ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์
เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)


2019-07-05 13:44:22.823112

Operator Pulpit Line1 จ.ระยอง จำนวน 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการใช้ Pulpit Computer Program ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยุสื่อสาร กรณีมีปัญหา-เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการรีดเหล็กฯ


คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณ์รีดร้อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • ขยัน-อดทน


2019-07-06 11:54:53.714638

ช่างเทคนิคเครื่องกล UT จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • บำรุงรักษาระบบไฮโดรลิค, Air Compressor
 • งาน Line1 Project
 • Water Treatment
 • ระบบหล่อลื่น, เครน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 25-38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส.(สาขาช่างกล,ยนต์เชื่อม,ไฟฟ้ากำลัง,เทคนิคการผลิต,เขียนแบบ)
 • ประสบการณ์ : 3 ปี เฉพาะวุฒิม.6 , ปวช. (ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)


2019-07-05 14:14:06.065648

พนักงานเตาอบ จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ช่าง (บ้าง)


2019-05-17 14:45:27.490130

ช่างเทคนิค PM จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ทำงาน PM เครื่องจักร
 • ซ่อมเครื่องจักร


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.(ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี


2019-07-05 14:21:40.821200

ช่างกลึง workshop จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • กลึงงาน เชื่อมงาน


คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


2019-07-05 16:38:45.000000

Operator Pulpit Line2 จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการใช้ Pulpit Computer Program ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยุสื่อสาร กรณีมีปัญหา-เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการรีดเหล็กฯ
 • ทำงานอื่นตามความเหมาะสมในแผนก packing


คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • ขยัน-อดทน


2019-07-06 11:59:48.000000