ตัวอย่างโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มูลค่าโครงการ 38,165 ล้านบาท

โครงการพัฒนาสุวรรณภูมิ ระยะ 2

บมจ. ท่าอากาศยานไทย

มูลค่าโครงการ 12,050 ล้านบาท

โครงการเขื่อนน้ำงึม

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

มูลค่าโครงการ 20,436 ล้านบาท

โครงการทางพิเศษบางพลี-บางขุนเทียน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

มูลค่าโครงการ 14,565 ล้านบาท

เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ 4,750 ล้านบาท

โครงการทางด่วนบางนา-บางพลี-บางปะกง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

มูลค่าโครงการ 25,193 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

มูลค่าโครงการ 12,000 ล้านบาท

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช –วงแหวนรอบนอก

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ 25,491 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างถนน ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

มูลค่าโครงการ 5,556.5 ล้านบาท