ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย เหล็กเส้นทรงยาวประเภทเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจตุรัสคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กเส้นคอนกรีต สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ อาทิ อาคาร ตึกสูง โรงงาน ถนน สะพาน ทางด่วน เขื่อน สนามบินและงานโครงสร้างอื่นๆ

ทั้งนี้เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2540 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองบนเนื้อที่รวมประมาณ 106 ไร่ ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศในแถบยุโรป และมีกำลังการผลิตเต็มกำลัง (Full Capacity) 950,000 ตันต่อปี โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาด ภายใต้ตราสินค้า "TSC"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กและผ่านกระบวนการทดสอบหลายขั้นตอน ตั้งแต่สมรรถนะของการรับแรงดึง (Tensile) จนถึงสภาพความคงทนด้วยการดัดเย็น (Bending) ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 20-2559 / มอก. 24-2559

ภาพรวมบริษัท

ชื่อบริษัท :บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน :19/35 หมู่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงาน :99 หมู่ 4 ถ.ซอย 14 ทางหลวงหมายเลย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ประธานกรรมการ :วิชิต รัตนศิริวิไล
กรรมการผู้จัดการ :วิชิต รัตนศิริวิไล
ก่อตั้ง :พ.ศ 2533
ทุนจดทะเบียน :888 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน :106 ไร่
กำลังการผลิต :950,000 ตัน/ปี
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Tel : (034) 494-111-5
Fax : (034) 494-528

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

มุ่งมั่นผลิตสินค้า ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคายุติธรรม โดยมุ่งเน้นการบริการจัดส่งที่ตรงเวลา ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ตามที่แสดงเจตจำนงค์ไว้ในคำขวัญและนโยบายระบบจัดการคุณภาพ

ภารกิจและพันธกิจ

สร้างศักยภาพความพร้อมที่จะขยายตลาด และเพิ่มกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพ รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เน้นการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส